Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska företag förklara hur cookies används på SmartRuts webbplats.

SmartRuts webbplats använder sig av cookies, vilka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.
Det finns två olika typer av cookies, då den ena sparar en fil permanent på din dator och den andra typen kallas session-cookies. Den som sparas på din dator, används för att åstadkomma ett engångsbeteende. Det kan vara att vi exempelvis vill informera användare om något, men för att du ska slippa få samma information igen lagras denna cookie.

Session-cookies skickas mellan din dator och servern under tiden du är inne på vår webbplats. Detta görs för att kunna koppla information, vilket kan vara om anpassningar du har valt. Dessa lagras inte permanent på din dator, utan de försvinner när du stänger webbläsaren.

Alla cookies som används på Smartrut.se, oväsentligt vilken typ, används för att förenkla och förbättra sin upplevelse som användare. Dessa används inte för att registrera ditt beteende eller hota din säkerhet eller integritet. Exempelvis så lagrar vi information via en cookie på din dator för att personalisera och förenkla användandet av SmartRut.se. Det är viktigt att poängtera att lagring av dylik information inte innebär att den lagras hos SmartRut om vi inte har uttryckt eller godkänt det.

Förutom ovanstående motivering till session-cookies, så krävs dessa så att SmartRut ska kunna erbjuda en sammanhållen och feltolerant webbplats med möjlighet till personalisering och inloggning. Det är inte endast ett antal sammansatta sidor utan även en möjlighet till säkerhet eller samspel med dig som användare.

Allt som allt används cookies på SmartRuts webbplats för tekniska man även för användarmässiga skäl. För mer information, kan ni läsa lagen om elektronisk kommunikation.
Om ni stänger av cookies i er webbläsare, kan vi inte garantera att våra tjänster på webbplatsen fungerar. Gå till respektive leverantörs webbplats för instruktioner om hur man stänger av cookies.